Informacje kontaktowe


MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE

50-329 Wrocław, ul. Kanonia 12,
tel. (071)322-17-55

Dyrektor:
Ks. prof. PWT dr hab. Józef PATER, ust. 1984,
tel. (071)327-11-78,
tel./fax 327-11-79

Vicedyrektor:
Ks. mgr Krzysztof Jacek Kanton, ust. 2008,
Tel. (071) 321-41-71 w. 64 (Seminarium Duchowne)

Pracownia konserwatorska:
Romualda i Mieczysław ¬RAŁOWIE, ust. 2000

Inni pracownicy:
S. Daria MIGGEL, elżbietanka, ust. 1999
S. Asumpta CAPAR, elżbietanka, ust. 1990

ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE I BIBLIOTEKA KAPITULNA

50-329 Wrocław, ul. Kanonia 12,
tel. (071)322-17-55, 327-11-78, tel./fax 327-11-79
e-mail: muzeum@pwt.wroc.pl

Dyrektor:
Ks. prof. PWT dr hab. Józef PATER, ust. 1984,
tel./fax (071)327-11-79

Asystent:
Ks. dr Lech NOWAK RM, ust. 1992

Archiwistka:
S. mgr Joanna MI¦KO, elżbietanka, ust. 1988

Dział dawnych metryk:
S. Felicja SEŃSKA, elżbietanka, ust. 1961

Dział biblioteczny:
S. Ewangelista GRYGA, elżbietanka, ust.1988

Dział mikrofilmów:
S. Jadwiga PIOTROWSKA, elżbietanka, ust. 1989